Phenomenon 5
Phenomenon 5

60"x40"

acrylic on canvas
2015
2015 NEXT! The Arts & Letters Club of Toronto,Ontario
sold

PreviousPhenomenon 6Phenomenon 4Next